Investor presentation HANZA

HANZA Holding investor meeting: Expansion improves outlook

17 Mar 2022

Today, 17 March 2022, Hanza Holding held a presentation for German institutional investors. Watch the presentation with Q&A session below.

Carlsquare Equity Research has initiated coverage on HANZA Holding with a fair value of SEK 44.2 kronor per share, within the range of 27.1-74.5 SEK per share. Read the initial coverage report here.

 


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Niklas Elmhammer, Markus Augustsson and Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Team

Picture of Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telephone: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Picture of Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telephone: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Picture of Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telephone: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Picture of Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telephone: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Picture of Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telephone: +44 20 8017 6020

@

Picture of Amelie Beier
Amelie Beier

Business Development

Telephone: +44 794 152 7337

@

Picture of Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telephone: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Picture of Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telephone: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Picture of Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telephone: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Picture of Kai Calli
Kai Calli

Associate

Telephone: +49 30 809 33 47 27

@

Picture of Alex Carré de Malberg
Alex Carré de Malberg

Managing Partner

Telephone: +33 7 81 23 2791

@

Picture of Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telephone: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Picture of Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telephone: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Picture of Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telephone: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Picture of Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telephone: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Picture of Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telephone: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Picture of Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telephone: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Picture of Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telephone: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Picture of Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telephone: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Picture of Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telephone: +46 707 40 68 58

@

Picture of Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telephone: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Picture of Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telephone: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Picture of Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Picture of Amanda Kavand
Amanda Kavand

Associate

Telephone: +46 73 0624773

@

Picture of Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telephone: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Picture of Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Assistant to CFO

Telephone: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Picture of Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telephone: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Picture of Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telephone: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Picture of Johann Kühns
Johann Kühns

Associate

Telephone: +49 30 809 33 47 11

LinkedIn

@

Picture of Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telephone: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Picture of Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telephone: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Picture of Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telephone: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Picture of Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telephone: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Picture of Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telephone: +49 40 300 836 10

@

Picture of Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telephone: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Picture of Saman Mischler
Saman Mischler

Vice President

Telephone: +49 892554953-24

@

Picture of Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telephone: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Picture of Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telephone: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Picture of Emanuel Onoszko
Emanuel Onoszko

Associate

Telephone: +46 763 20 66 12

@

Picture of Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Senior Advisor

Telephone: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Picture of Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telephone: +49 89 255 495 310

@

Picture of Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telephone: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Picture of Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telephone: +49 89 255 49 53-17

@

Picture of Dennis Schober
Dennis Schober

Associate

Telephone: +49 89 2554953-28

@

Picture of Finn Sperber
Finn Sperber

Associate

Telephone: +49 40 300 836 26

@

Picture of Berthold Stauffenberg
Berthold Stauffenberg

Managing Partner

Telephone: +33 6 8008 6786

@

Picture of Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telephone: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Picture of Griffin Steele
Griffin Steele

Associate

Telephone: +44 7517 107 306

@

Picture of Robert Suhr
Robert Suhr

Associate

Telephone: +49 40 300836-27

@

Picture of Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telephone: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Picture of Anshul Tyagi
Anshul Tyagi

Associate

Telephone: +44 7721 664 737

@

Picture of Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telephone: +44 20 8017 6017

@

Picture of Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telephone: +46 761 71 11 60

@

Picture of Mindaugas Yla
Mindaugas Yla

Associate

Telephone: +49 40 300 836-290

@

Picture of Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telephone: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Picture of Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telephone: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Picture of Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telephone: +49 30 809 3347 33

@

Picture of Aobo Zhang
Aobo Zhang

Senior Associate

Telephone: +44 20 8017 6020

@

Picture of Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telephone: +46 73 840 55 66

@