Analysuppdatering Adventure Box

Analys Adventure Box: Insynsköp och nya initiativ kan ge lyft

14 sep 2021

Läs hela analysen här:

Uppföljning Adventure Box Kv2 2021, 14 sep 2021


Adventure Box arbetar med att öka antalet värdefulla användare som skapar innehåll till sin sociala spelplattformen. Det för att skapa förutsättningar för viral spridning. Bolagets VD Christopher Kingdon har köpt ytterligare aktier, vilket är en positiv signal. Aktien har också stabiliserats. Nya funktionaliteten i form ”multi-maker” är klart intressant och kan komma att bli en viktig komponent för framtida tillväxt. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie om 11,5 kronor för de kommande 6-12 månaderna.

En social spelplattform med förutsättningar för viral spridning

Adventure Box Technology AB är ett teknik- och spelbolag som utvecklat spelplattformen AdventureBox.com. Plattformen har tydliga likheter med jättesuccén Roblox. Det med ett fokus på social interaktion och användar-skapat innehåll. Bolaget skiljer sig dock på flertalet punkter, dels har Adventure Box fler intäktsmodeller, dels strömmas innehållet direkt i användarens webbläsare. Det sistnämnda skapar förutsättningar för viral spridning – att befintliga användare attraherar nya användare via exempelvis delning. Viral spridning kan medföra en plötslig och brant tillväxtkurva. Det kan också hålla nere marknadsföringskostnaderna, vilket är ett bra upplägg för god lönsamhet.

Spännande fas i väntan på genombrott

Ytterligare en skillnad är att Roblox är ett av världens mest populära spel med 43 miljoner månatliga användare. Adventure Box är i en tidig fas och intäkter är i dag sekundärt. Fokus ligger istället på utveckling av plattformen och funktionalitet för att attrahera så kallade värdefulla användare – alltså användare som skapar innehåll/spel. För att få en känsla för utvecklingen av värdefulla användare fokuserar vi på antalet återvändande användare och spelengagemang.

I samband med att bolaget uppdaterade sin strategi med att prioritera värdefulla användare och begränsa marknadsföringen har antalet återkommande användare fallit tillbaka. Den senaste funktionaliteten kommunicerades om den 2 september och kallas för ”multi-maker”. Denna funktionalitet möjliggör för flera användare att tillsammans skapa ett spel. Det ökar graden av social interaktion som är en viktig komponent av moderna spel. Det är också ett bra upplägg för att skapa viral spridning (om än i begränsad utsträckning) då befintliga användare kan bjuda in sina nätverk till att skapa spel i grupp. Möjlig är det detta initiativ som får trenden i antalet återkommande användare att vända upp.

Tillväxtmöjligheter och värdering

Vi bedömer att Adventure Box är ett spännande case som handlas till en attraktiv värdering givet både potential och risk. Det påvisas bland annat av EQT:s investering i sektorkollegan Hiber till en värdering om 500 miljoner kronor, post-money (källa: DI Digital). Även om bolaget har en kassa som vi beräknar kunna räcka i 12-18 månader är det viktigt att trenden för antalet återvändande användare stiger. Givet den utveckling som vi tolkar just nu tror vi intäkterna kommer fortsätta vara låga under 2021 och 2022. I vårt scenario stiger dock användaravtalet under 2022. I scenariot släpar intäkterna men uppgår till cirka 32 miljoner kronor år 2023. Med brant tillväxt drivet av viral spridning nära tio-dubblas intäkterna till 2025. Vid detta tillfälle kan bolaget också redovisa ett positivt rörelseresultat. I vår DCF-modell beräknas ett motiverat värde på 11,5 kronor för de kommande 6-12 månaderna. Potentiell uppsida är således stor, liksom risken.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development & Marketing

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@