Analysuppdatering boozt

Analys Boozt, kv2 2021: Goda utsikter efter ett stabilt andra kvartal

24 aug 2021

Läs hela analysen här:

Uppdatering Boozt kv2, 24 aug 2021


Boozts växte under det andra kvartalet 2021 med 29,8 procent. Det till en redovisad rörelsemarginal om 5,5 procent. Utfallet var en bit under våra högt ställda förväntningar. Med en god avslutning på det gångna kvartalet och fortsatt uppdämd efterfråga finns förutsättningar för tillväxttakten att tillta under det tredje kvartalet. I ett basscenario beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 166,9 kronor per aktie (200) för de kommande 6-12 månaderna.

En ledande e-handelsaktör i Norden

Boozt är en ledande e-handlare med Norden som sin huvudmarknad. Fokus ligger på försäljning av mode och accessoarer från varumärken inom segmentet mid-to-premium. Det ger ett branschmässigt högt genomsnittligt ordervärde – en konkurrensfördel som ger ett utökat finansiellt utrymme för marknadsföring under tillväxtfasen. Verksamheten bedrivs genom onlinebutikerna Boozt.com och Booztlet.com. Under åren 2016-2020 har den genomsnittliga per år varit 39,8 procent samtidigt som lönsamheten är positiv och förväntas stiga under vår prognosperiod.

Bra utveckling i andra kvartalet men under förväntan

Tillväxtresan harfortsatt även under de första sex månaderna av 2021 med en nettoomsättningstillväxt på 31,1 procent. Under det andra kvartalet uppgick intäkterna till 1 476 miljoner kronor, motsvarande en tillväxttakt på 20,2 procent. Således mattades tillväxttakten av, även om den är kvar på höga nivåer. Utfallet var 6,8 procent under vår prognos. Avvikelsen var till lejonparten hänförlig till Booztlet.com som inte växte i den takt som vi räknat med.

Under kv2 kom det redovisade rörelseresultat in på 80,9 miljoner kronor. Det är en minskning med 32,8 procent jämfört med samma kvartal föregående år. En lägre bruttomarginal och en större kostnadsbas (antagen för att mäkta med förväntad tillväxt) är bidragande faktorer till tappet. Rörelseresultatets utfall var också lägre än våra prognoser, vilket i huvudsak förklaras av en lägre en omsättning och bruttomarginal än vad vi räknat med. Även det justerade rörelseresultat på 100 miljoner kronor innebar ett tapp mot kv2 2020.

Hög tillväxt till utmanande värdering

Boozt.com tuffar på bra, i linje med förväntan. Den aktiva kundbasen fortsätter växa, då även sekventiellt. Det påvisar att bolaget kan bibehålla befintliga kunder samtidigt som nya tillkommer även när konkurrensen från den fysiska handeln tilltar. Samtidigt signalerar statistik att den uppdämda efterfrågan kvarstår. Med en stark avslutning på det kv2 och med anledning av uppjusterad guidning för helåret räknar vi med en nettoomsättning på knappt 5,6 miljarder kronor under 2021, en uppjustering med 0,5 procent från den tidigare analysen. För samma år förväntar vi oss en EBIT-marginal på 4,4 procent och en justerad EBIT-marginal på 5,5 procent – en tydlig nedjustering.

Över den prognostiserade perioden, 2021-2025, förväntar vi oss att Boozt kommer växa i genomsnitt med 13,0 procent per år till förbättrad lönsamhet. Givet den starka kursutvecklingen och med liggande prognoser bedömer vi att aktien är nära fullvärderad. Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 166,9 kronor (200) för de kommande 6-12 månaderna.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@