Analysuppdatering DanCann

Analys DanCann Pharma, kv2 2021: Förvärv höjer prognoser och motiverat värde

12 okt 2021

Läs hela analysuppdateringen här:

Uppföljning DanCann Pharma 12 oktober 2021


DannCann fortsätter exekvera på sin utlagda tillväxtstrategi. Stora framsteg i den kliniska utvecklingsplanen för bolagets partner Tetra BioPharma avseende bolagets produktkandidat QIXLEEF™ är en viktig milstolpe. En förstärkt kassaposition skapar också förutsättningar till fortsatt hög affärsaktivitet. Ett strategiskt förvärv adderar värde. Vi justerar upp det motiverade värdet per aktie till DKK 8,5 (7,0) för de kommande 6-12 månaderna. Det mot bakgrund av förvärvet av CannGros.

Nordisk aktör inom medicinsk cannabis

DanCann grundades under 2018 av nuvarande VD, Jeppe Rasmussen. Bolagets strategi är att tillhandahålla medicinsk cannabis på den europeiska marknaden. Detta avser göras genom att (i) importera och distribuera medicinska cannabisprodukter, (ii) odla och exportera cannabisråvara samt (iii) identifiera och utveckla cannabisprodukter som en del av kombinationsläkemedel. Den utlagda strategin möjliggör för ett flertal potentiella intäktsströmmar.

Förstärkt kassaposition ger andrum

DanCann är fortfarande ett utvecklingsbolag utan redovisade intäkter. Likt våra prognoser presenterades inga intäkter under det andra kvartalet. EBITDA-resultatet uppgick till in -3,6 miljoner DKK. Kassaflödet summerades till -6,9 miljoner DKK och avser, likt föregående kvartal, investeringar i både materiella- och immateriella tillgångar hänförligt till odlings-/produktionsanläggningen, BIOTECH PHARM1.

Vid utgången av det andra kvartalet hade bolaget en kassa på 5,8 miljoner DKK. Vi har i tidigare analyser nämnt att framtida kapitalbehov är nära förestående och kunde ses som en närliggande risk. Vi gläds således åt att DanCann stärkt sin kassaposition genom en riktad emission i kombination med upptagna lån. Tillsammans ger aktiviteterna bolaget en ökad kassaposition om 16,3 miljoner DKK. Kassan är därmed säkrad för att ge bolaget utrymme att exekvera på sin tillväxtstrategi, åtminstone på kort sikt.

Förvärv av CannGros, marknadsledande distributör

Den 4 oktober meddelade DanCann om förvärvat av det danska företaget CannGros, en marknadsledande distributör av medicinsk cannabis inom ramen för pilotprogrammet i Danmark. Vi anser att detta förvärv adderar stora värden till DanCann. Förutom att faktiska intäkter under solid tillväxt med god lönsamhet förvärvas, får DanCann den nödvändiga expertisen och godkännandet för de nödvändiga licenserna (DMA) för att importera och distribuera medicinsk cannabis. Den totala kostnaden för förvärvet uppgår till 13 miljoner danska kronor och finansieras genom en kombination av nya aktier i DanCann och kontanter.

Signifikant uppsida till motiverat värde

Liksom i tidigare analyser är vår försäljningsprognos riskjusterad med sannolikheter. Mot bakgrund av framstegen i tillverkningen väljer vi att revidera riskjusteringen för försäljning av råvaror till en sannolikhet på 48 procent (från tidigare 40 procent). Vi har konsoliderat de förväntade intäkterna och kostnaderna från CannGros. På samma sätt reviderar vi de riskjusterade intäkterna från distributionsverksamheten till en sannolikhet på 48 procent (40). Det resulterar i högre förväntade intäkter under prognosperioden. Vi modellerar också med något lägre investeringar i H2 jämfört med H1. Det ökar DanCanns motiverade värde. Svaga utveckling för sektorn resulterar dock i en nedgång i vår multipelvärdering med nästan 40 procent. Netto beräknar vi ett motiverat värde på 8,5 (7,0) danska kronor per aktie för de kommande 6-12 månaderna.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Jonatan Andersson, Markus Augustsson, Richard Ramanius och Ulf Boberg äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development & Marketing

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@