fastator

Analys Fastator: Rabatt på konjunkturstabila fastigheter

19 maj 2020

Läs hela analysen här: Grundanalys Fastator 2020-05-19


Fastator har byggt upp en portfölj av del- och helägda fastighetsbolag där Offentliga Hus står inför en börsnotering. Övriga fastigheter (lokal centrumhandel via Point Properties och industri via Industrisamhället) har ett något högre konjunkturberoende. Fastator-aktien handlas med en substansrabatt på cirka 34 procent, vilket gör den köpvärd.

Börsnotering av Offentliga Hus kan ge positiv effekt

Fastator största portföljbolag Offentliga Hus (ägt till 50 procent) har expanderat snabbt från juni 2017 till första kvartalet 2020 där fastighetsvärdet har ökat från två miljarder kronor till drygt sju miljarder kronor, främst via förvärv. Offentliga Hus siktar på en börsnotering i år. Vi tror att investerarna    givet dagens osäkerhet i ökad omfattning kommer att uppskatta säkra betalningsflöden från offentliga hyresgäster. En notering skulle också tydliggöra Fastators portföljvärde samt ge bolaget en möjlighet att diversifiera sin investeringsportfölj framöver.

Lågt konjunkturberoende och 34 procent substansrabatt

Fastator kännetecknas av en opportunistisk affärsmodell. Det innebär att  bolaget kan se möjligheter i tillgångar som inte andra gör. Ett exempel är att bolaget köpt en stor del av sina fastigheter utanför storstadsområdena för att få högre löpande avkastning på förvärven. Det bör även uppstå ökade möjligheter till förvärv i dagens marknadsläge, där några aktörer kan bli tvingade att sälja på grund av finansiella problem. Affärer för minst 15 till 20 miljarder kronor har redan blivit uppskjutna på den svenska fastighetsmarknaden till följd av problem med lånefinansieringen.

Fastator är ett investmentbolag, vilket är ytterligare en faktor som gör bolaget till ett intressant case. Det innebär att risker kan spridas mellan olika tillgångar i fastighetssektorn och totalt sett ge ett lågt konjunkturberoende.

Fastator-aktien handlas till 34 procent substansrabatt. Det efter att så sent som den 25 februari 2020 värderats med 23 procent premium relativt sitt substansvärde. Vi anser att rabatten är överdriven med tanke på att Offentliga Hus ska noteras separat senare i år. Vi ser ett motiverat värde på 73 kronor per aktie i Bas-scenariot, vilket erhållits genom en sammanvägning av P/EK och P/E-värderingar för andra svenska fastighetsbolag.

Team

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Daniel Dies
Daniel Dies

Partner

Telefon: +49 40 300 836-16

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Director

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 208 017 6015

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Kurfürstendamm 188
Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Telefon: +49 30 809 334 70

LinkedIn

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Office Management

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Toldbodgade 57
Toldbodgade 57

1253 Copenhagen K

Telefon: +45 3945 0010

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Esplanade 41
Esplanade 41

20354 Hamburg

Telefon: +49 40 300 83 60

LinkedIn

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Daniel Dies
Daniel Dies

Partner

Telefon: +49 40 300 836-16

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

PR, Marketing & Business Development Manager

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av 14 Buckingham Street
14 Buckingham Street

London WC2N 6DF

Telefon: +44 20 8017 6015

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 208 017 6015

LinkedIn

@

Bild av Philipp Claus
Philipp Claus

Associate

Telefon: +44 20 7395 2790

LinkedIn

@

Bild av Von-der-Tann-Straße 7
Von-der-Tann-Straße 7

80539 München

Telefon: +49 89 255 495 30

LinkedIn

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Birger Jarlsgatan 13
Birger Jarlsgatan 13

111 45 Stockholm

Telefon: +46 8 684 439 00

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Director

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Strategic Business Manager

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Stina Ahlsen
Stina Ahlsen

Office Manager

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Erik Foberg
Erik Foberg

Director ECM

Telefon: +46 70 434 85 03

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Richard Ramanius
Richard Ramanius

Associate Equity Analyst

Telefon: +46 73 539 66 99

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Science

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@