fastighet

Grundanalys Fastator: Rabatt på konjunkturstabila fastigheter

19 maj 2020

Prenumerera på utskick

Läs hela analysen här: Grundanalys Fastator 2020-05-19


Fastator har byggt upp en portfölj av del- och helägda fastighetsbolag där Offentliga Hus står inför en börsnotering. Övriga fastigheter (lokal centrumhandel via Point Properties och industri via Industrisamhället) har ett något högre konjunkturberoende. Fastator-aktien handlas med en substansrabatt på cirka 34 procent, vilket gör den köpvärd.

Börsnotering av Offentliga Hus kan ge positiv effekt

Fastator största portföljbolag Offentliga Hus (ägt till 50 procent) har expanderat snabbt från juni 2017 till första kvartalet 2020 där fastighetsvärdet har ökat från två miljarder kronor till drygt sju miljarder kronor, främst via förvärv. Offentliga Hus siktar på en börsnotering i år. Vi tror att investerarna    givet dagens osäkerhet i ökad omfattning kommer att uppskatta säkra betalningsflöden från offentliga hyresgäster. En notering skulle också tydliggöra Fastators portföljvärde samt ge bolaget en möjlighet att diversifiera sin investeringsportfölj framöver.

Lågt konjunkturberoende och 34 procent substansrabatt

Fastator kännetecknas av en opportunistisk affärsmodell. Det innebär att  bolaget kan se möjligheter i tillgångar som inte andra gör. Ett exempel är att bolaget köpt en stor del av sina fastigheter utanför storstadsområdena för att få högre löpande avkastning på förvärven. Det bör även uppstå ökade möjligheter till förvärv i dagens marknadsläge, där några aktörer kan bli tvingade att sälja på grund av finansiella problem. Affärer för minst 15 till 20 miljarder kronor har redan blivit uppskjutna på den svenska fastighetsmarknaden till följd av problem med lånefinansieringen.

Fastator är ett investmentbolag, vilket är ytterligare en faktor som gör bolaget till ett intressant case. Det innebär att risker kan spridas mellan olika tillgångar i fastighetssektorn och totalt sett ge ett lågt konjunkturberoende.

Fastator-aktien handlas till 34 procent substansrabatt. Det efter att så sent som den 25 februari 2020 värderats med 23 procent premium relativt sitt substansvärde. Vi anser att rabatten är överdriven med tanke på att Offentliga Hus ska noteras separat senare i år. Vi ser ett motiverat värde på 73 kronor per aktie i Bas-scenariot, vilket erhållits genom en sammanvägning av P/EK och P/E-värderingar för andra svenska fastighetsbolag.

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development & Marketing

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@