Analysuppdatering yaytrade

Analys Ytrade Group, kv3 2021: Högt tryck under säsongsmässigt starkt kvartal

23 Nov 2021

Läs hela analysen här:

Analysupdatering Ytrade Group, 23 nov 2021


Ytrade Group redovisade en nettoomsättning (GMV) under vår förväntan under tredje kvartalet. En förklaring är den tidigarelagda flytten av hanterings- och lagerlokalen, vilket medförde att bolaget medvetet höll tillbaka aktiviteten på plattformen. Kostnadsbilden var dock betydligt lägre än väntat och det negativa resultatet lika så. Satsningen kring lansering av nya kategorier under 2022 är mycket intressant då den vidgar marknaden och ökar marknadspotentialen. Vi beräknar ett motiverat värde på 5,0 kronor (5,0) för de kommande 6-12 månaderna.

En marknadsplats för cirkulärt mode

Ytrade har utvecklat en teknisk plattform för drift av den digitala marknadsplatsen Yaytrade.com. På plattformen kan privatpersoner sälja och köpa second hand-kläder (C2C) samtidigt som partnervarumärken kan sälja ut prover, överskottslager och returer via så kallade digitala pop up-butiker (B2C). Med de två affärsmodellerna är bolaget en del av konceptet cirkulär mode – modebranschens bidrag till en grönare värld.

Ytrade befinner sig i en tidig men spännande fas. Med hjälp av influencer marketing skall bolaget ta sig till nästa nivå. Det är ingen lätt uppgift men konceptet att sälja och köpa second hand online är numera väletablerad. Bolagets B2C-koncept är validerat med många fina referensvarumärken/partnerskapen men också av att en stor andel av existerande varumärkespartners valt att förlänga sina avtal. Vidare rör sig externa faktorer i helt rätt riktning. Stater, företag och konsumenter har fått kunskap om vad som behöver göras för att skapa ett hållbart samhälle, vilket bör gynna Ytrade.

Blandad utveckling under kvartalet

Under det tredje kvartalet 2021 var nettoomsättningen (GMV) klart under vår förväntan. Avvikelsen kan till stora delar förklaras av att bolaget medvetet hållit tillbaka aktiviteten på plattformen på grund av den tidigarelagda flytten av hanterings- och lagerlokalen. Kostnadsbasen, exkluderat det justerade värdet för handelsvaror, var dock klart lägre än väntat. Lägre marknadsförings- och personalkostnader förklarar avvikelsen. Trots låga intäkter var rörelseresultatet därmed också något bättre än väntat. Bolaget har begränsad historik och våra prognoser innefattar en hög grad av osäkerhet, vilket det tredje kvartalet också var en påminnelse om.

Stark start på kv4 och nya tillväxtinitiativ bådar gott

I rapporten framgår att början på det fjärde kvartalet har varit starkt. Bland annat var oktober en rekordmånad i termer av omsättning. Antalet genomförda eller kommande ”släpp” överskrider redan det föregående kvartalet. Minst lika intressant är den kommande lanseringen av nya kategorier, så som accessoarer, heminredning samt smink och skönhetsprodukter. Denna satsning innebär att bolaget breddar sitt utbud som i dag i huvudsak består av kläder, skor och väskor. Med ett större utbud av produktkategorier ökar marknadspotentialen väsentligt.

Givet utfallet, den goda starten på det fjärde kvartalet och lägre kostnadsbas än väntat har vi tagit ner intäktsprognosen men höjt marginalförväntningarna. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie om 5,0 kronor (5,0) för de kommande 6-12 månaderna. Det motsvarar en EV/EBIT 2025P på 10,0x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@