Team

Bild av Michael Moritz

Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Mark Miller

Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg

Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp

Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Daniel Dies

Daniel Dies

Partner

Telefon: +49 40 300 836-16

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax

Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann

Nico Schmidt-Weidemann

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Anders Elgemyr

Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg

Erik Lundberg

Director

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle

Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 208 017 6015

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo

Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen

Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff

Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Kurfürstendamm 188

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Telefon: +49 30 809 334 70

LinkedIn

@

Bild av Michael Moritz

Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha

Eva Macha

Office Management

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Jessica Algner

Jessica Algner

Office Management

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer

Nils Zettelmeyer

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt

Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Toldbodgade 57

Toldbodgade 57

1253 Copenhagen K

Telefon: +45 3945 0010

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo

Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen

Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff

Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Esplanade 41

Esplanade 41

20354 Hamburg

Telefon: +49 40 300 83 60

LinkedIn

@

Bild av Mark Miller

Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Daniel Garlipp

Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Daniel Dies

Daniel Dies

Partner

Telefon: +49 40 300 836-16

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch

Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Elaine Kelly

Elaine Kelly

PR, Marketing & Business Development Manager

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause

Mischa Krause

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av 14 Buckingham Street

14 Buckingham Street

London WC2N 6DF

Telefon: +44 20 8017 6015

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle

Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 208 017 6015

LinkedIn

@

Bild av Philipp Claus

Philipp Claus

Associate

Telefon: +44 20 7395 2790

LinkedIn

@

Bild av Von-der-Tann-Straße 7

Von-der-Tann-Straße 7

80539 München

Telefon: +49 89 255 495 30

LinkedIn

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg

Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax

Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann

Nico Schmidt-Weidemann

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Anika Schaefer

Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Sebastian Fischer

Sebastian Fischer

Vice President

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Birger Jarlsgatan 13

Birger Jarlsgatan 13

111 45 Stockholm

Telefon: +46 8 684 439 00

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr

Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg

Erik Lundberg

Director

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Caroline Berglund

Caroline Berglund

Strategic Business Manager

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Stina Ahlsen

Stina Ahlsen

Office Manager

@

Bild av Johan Heigard

Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Erik Foberg

Erik Foberg

Director ECM

Telefon: +46 70 434 85 03

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson

Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson

Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Richard Ramanius

Richard Ramanius

Associate Equity Analyst

Telefon: +46 73 539 66 99

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen

Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Ulf Boberg

Ulf Boberg

Senior Advisor Life Science

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

analysis-businesswoman-chart-955447 (1)

Incitamentsprogram

Motiv för incitamentsprogram i företag

Vi är specialister på värdering i samband med incitamentsprogram riktad till företagets personal och ledning. Incitament i olika former används av företag för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Men även för att öka de anställdas intresse för företagets verksamhet, inräknat incitament att bidra till företagets resultat. Slutligen att för egen del bli en attraktiv arbetsgivare med ambitiösa och lojala medarbetare.

En korrekt värdering för att undvika negativa skattekonsekvenser

En värdering för att erhålla en korrekt prissättning på aktierna, konvertiblerna eller optionerna är en viktig komponent till ett lyckat incitamentsprogram. Detta för incitamentsprogrammet skall fylla sin funktion som ett framtida värdeskapande för innehavaren. Men också för att minimera risken att personalen kommer att beskattas för en skattepliktig förmån under Inkomst av tjänst. Det kan bli aktuellt om något instrument förvärvats till ett lägre pris än marknadsvärdet. Då anses mellan-skillnaden upp till marknadsvärdet utgöra en skattepliktig förmån. Klassificeras förmånen som Inkomst av tjänst måste även Arbetsgivaren betala arbetsgivaravgift på detta belopp.

Olika typer av incitamentsprogram

Skatteverket delar upp vanligt förekommande incitamentsprogram efter åtta instrument för genomförande av dessa. Nedan följer en sammanfattning av villkor för de fyra vanligaste.

Aktier

  • Nyckelpersonal bli mer involverade i bolagets verksamhet genom ett delägande. Genom att använda aktier som incitament blir de anställda knutna till bolaget och de behöver ofta arbeta i bolaget under lång tid för erbjudas möjlighet att köpa och behålla sina aktier. 
  • Reavinst på sålda aktier beskattas normalt i inkomstslaget kapital -> vid en sådan försäljning beskattas den uppkomna reavinsten med 30 procent. Denna regel gäller även vid fåmansföretag där huvudägaren inte är direkt verksam i bolaget. 
  • I annat fall beskattas reavinsten på aktier i ett fåmansföretag som Inkomst av tjänst med cirka 57 procent.
  • Vid fåmansföretag får omkostnadsbeloppet vid beräkning av reavinst ökas med 50 procent av löneutrymmet multiplicerat med klyvningsräntan. Detta förutsätter dock att den anställde äger minst 4 procent av aktierna i bolaget.
  • Både möjligheten och risken är högre med aktier jämfört med lön och bonus för den anställde. Men aktieägande fokuserar på ett långsiktig värdeskapande istället för det kortsiktiga årliga resultatet.

Konvertibla skuldebrev

  • Konvertibla skuldebrev utgivna av det aktuella företaget är ett skuldebrev som ger innehavaren en möjlighet att konvertera lånet till aktier i bolaget vid en senare tidpunkt till en förutbestämd konverteringskurs. 
  • I praktiken består det konvertibla lånet av en fordran på företaget med en option på toppen. Förutsatt att det underliggande bolaget inte försätts i konkurs får innehavaren i sämsta fall tillbaks det nominella beloppet på det konvertibla lånet vid förfall. De riskerar endast den premie som betalas för optionsdelen i lånet.
  • Försäljning av konvertibla skuldebrev beskattas i inkomstslaget kapital om det är ett publikt bolag eller i fåmansföretag med en huvudägare som inte är aktiv i verksamheten. Beskattning under Inkomst av tjänst blir aktuellt då det handlar om ett fåmansföretag med en huvudägare som är aktiv i verksamheten.

Personaloptioner

  • Personaloptioner innebär att anställda får en rätt att köpa aktier i företaget till ett förutbestämt pris om typiskt sett tre år. Det är därmed, till skillnad mot teckningsoptioner, skattemässigt inte är att betrakta ett värdepapper.
  • Villkor som en fortsatt anställning i bolaget för att de anställda ska få behålla sina personaloptioner är typiska för detta instrument.
  • Detta alternativ innebär ingen investering för den anställde förrän personal-optionerna utnyttjas till att köpa aktier i företaget.
  • Personaloptionerna beskattas först när optioner utnyttjas för att lösa in i aktier. Då gäller antingen Inkomst av Kapital (publika företag eller fåmansföretag med huvudägare som inte är aktiv i verksamheten). I annat fall blir det beskattning  under Inkomst av tjänst vid fåmansföretag givet en huvudägare som är aktiv i verksamheten.

Teckningsoptioner

  • Genom att erbjuda teckningsoptioner kan nyckelpersoner knytas till bolaget på lång sikt. Detta genom att de erbjuds en del av det värdeskapande som sker i företaget utan att den som tecknar behöver binda särskilt mycket kapital.
  • Teckningsoptioner ger anställda en rätt att under en tidsperiod köpa aktier i bolaget till ett förutbestämt pris.
  • Då det enbart är en option kan värdet på denna både öka och minska kraftigt beroende på utvecklingen i det underliggande bolaget och dess aktier. Tidsvärdet i optionen minskar ju närmare teckningstidpunkten man kommer. 
  • Värdeökning på aktier som har förvärvats via teckningsoptioner beskattas i nästa steg under Inkomstslaget Kapital, såvida inte delar av Fåmansföretagsreglerna är tillämpliga (avsaknad av huvudägare som inte är aktiv i verksamheten) som gör att reavinsten istället ska redovisas undre Inkomst av tjänst.

Har du frågor? Vänligen kontakta vår analyschef Markus Augustsson 

Bild av Markus Augustsson

Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

Linkedin

@

Bild av Caroline Berglund

Caroline Berglund

Strategic Business Manager

Telefon: +46 73 382 10 82

Linkedin

@