Grundanalys Raytelligence

Grundanalys Raytelligence: Tillväxtbolag med ökande försäljning

8 Nov 2021

Läs hela grundanalysen här:

Grundanalys Raytelligence 8 Nov 2021


Raytelligences sensorsystem eazense™, innefattande sensorer och mjukvara som erbjuds främst i abonnemangsform till offentliga och privata kunder. Lönsamheten är god och förväntas öka över tid i takt med att andelen mjukvaruintäkter stiger. 2021 har varit ett genombrottsår då betydande orders har kommunicerats. Intäkterna väntas öka från kv4 2021 med beställningar från samarbetspartners i Tyskland och Australien. Vi ser ett motiverat värde i ett bas-scenario om 6,2 kronor per aktie.

Sensorsystem för en effektivare vård

Raytelligence har utvecklat en radarsensor som mäter hur människor i ett rum rör sig, fall, falldetektion, närvaro samt antal personer i rummet. Inom en snar framtid avser bolaget att addera tjänster för att mäta patientens vitalparametrar, som andning och puls. Över tid är målet att addera ytterligare tjänster för att förutse patientens hälsoutveckling och beteenden baserade på en vidare nyttjande av maskininlärning/AI. Att låta sensorer sköta en del av patientövervakningen i hemmet kan bidra till att vård-   givaren kan spara betydande kostnader, jämför med dagens arbetsmetoder. Över tid kan den också leda till proaktivitet och därmed öka patientsäkerheten. De planerade initiativen förväntas bidra till en större andel mjukvaruintäkter med hög lönsamhet.

Potentialen för bolagets lösning i Sverige bedömer vi vara en marknad värd omkring 1,3 miljarder kronor årligen. Den totala marknaden i de nio länder där Raytelligence säljer själva eller via samarbetspartners bedöms ha ett värde i storleksordningen 96 miljarder kronor (där USA och Tyskland står för merparten).

Lägre produktionskostnader ger bättre lönsamhet

Raytelligence konkurrerar främst med kamerabolag eller IR-styrda övervakningsprodukter. Bolagets fördel är att radarsensorn kan mäta med större noggrannhet och i tuffare miljöer än IR-kameror. Prisbilden för produkterna har anpassats efter konkurrenssituationen, det vill säga vad videokamerabolagen fakturerar för sina tjänster. Samtidigt har Raytelligence produktionskostnader minskat markant jämfört med tidigare, vilket stärker bruttomarginalen.

Genombrottsår indikerar en hög affärsaktivitet

Under 2021 har Raytelligence fått genombrott både på B2B-och B2C-marknaden. Pilotinstallationer finns på plats i Övertorneå och i Luleå samt att en ny order kom 3 november avseende Hofors. Utvärdering pågår och förväntas vara färdig under första kvartalet 2022. Vidare, i juni fick bolaget en order från Australienska Careteq till ett värde om cirka 1,3 miljoner kronor. Nyligen erhölls även en order värd 4,4 miljoner kronor från tyska Zleep Zafe med återkommande intäkter på mellan 2 och 8 miljoner kronor som väntas följa senare.

Motiverat värde i ett basscenario

Vi prognostiserar en CAGR om 82,7 procent mellan 2021-2031. Vi räknar med att bolaget når positivt ett positivt rörelseresultat (EBIT) under 2025. Vid utgången av 2031 förväntar vi oss att EBIT-marginalen når 24 procent. Vi beräknar ett motiverat värde på 6,2 kronor per aktie i vårt Bas-scenario baserad på en sammanvägd DCF- och jämförande multipelvärdering. Det motsvarar en potentiell på 126 procent räknat från dagens kursnivå. I vårt Bear-scenario sjunker den motiverade aktiekursen till 4,4 kronor, medan den ökar till 10,5 kronor i vårt Bull-scenariot.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson, Jonatan Andersson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@