Grundanalys Spotlight Group

Grundanalys Spotlight Group: Fristående verksamheter ger stabilitet och tillväxt

3 sep 2020

Läs hela analysen här:
Grundanalys Spotlight Group 2020-09-03


Spotlight Group (SPGR, bolaget, gruppen eller koncernen) är en stark aktör på en marknad för handelsplattformar med höga inträdesbarriärer. Gruppen har stärkt sin position via fristående verksamheter som tillhandahåller kompletterande och börsnära rådgivningstjänster. Det ger goda möjligheter till korsförsäljning liksom samordningsfördelar som gynnar både gruppen och kunderna. Trots ett skakigt första halvår 2020 har SPGR växt. Vi tror på fortsatt god tillväxt under de kommande åren till en stigande marginal. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 37,7 kronor.

Värdeskapande helhetserbjudande

Via verksamhetsgrenen Spotlight Stock Market tillhandahåller gruppen en handelsplattform anpassad för tillväxtbolag – det som ett alternativ till Stockholmsbörsen. Antalet listade företag på Spotlight Stock Market har kontinuerligt växt till 178 vid utgången av 2019. Spotlight Stock Market är en utmanare till Nasdaq First North Growth Market. Efter lanseringen av listan Spotlight Next är Spotlight Stock Market en än farligare utmanare.

Till skillnad från konkurrensen erbjuder SPGR via fristående och tydligt separerade verksamhetsgrenar kompletterande och börsnära tjänster: Finansiell rådgivning under Sedermera och juridisk rådgivning under dotterbolaget MCL. Efter sjösättningen av Nordic Issuing som erbjuder emissionstjänster kan gruppen tillhandahålla ett nära heltäckande erbjudande för företag att växa i en publik listad miljö. Det möjliggör försäljnings- och utvecklingssynergier samtidigt som kundnyttan ökar med effektiva processer.

Starkt H1 2020 och goda förutsättningar för vidare tillväxt

Under årets första sex månader har handelsintäkterna för Spotlight Stock Market växt kraftigt. Det tillsammans med ett bra första kvartal för Sedermera har bidragit till god tillväxt för gruppen under H1 2020. Det påvisar att gruppen klarar sig väl även under skakiga marknadsförhållanden. Över tid förväntas antalet listade företag på Spotlight Stock Market öka, vilket också medför ökade värdefulla återkommande intäkter. MCL adderades först under 2018 och förväntas växa snabbt under de kommande åren. Sedermera har bra momentum och förväntas växa med fler och större transaktioner.

Uppsida i marginaler och värdering

Vi tror att det finns uppsida i marginalerna allteftersom MCL växer in i sin kostym och Sedermera tar på sig uppdrag med större transaktionsvärden. Under den prognostiserade perioden, 2020-2024, modellerar vi med en CAGR för gruppens nettoomsättning om cirka 8,0 procent. I samma basscenario stiger rörelsemarginalen successivt till 15,3 procent. Givet detta beräknas ett motiverat värde per aktie till 37,7 kronor för de kommande 12 månaderna.

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development & Marketing

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@