Morgonbrev Carlsquare

Inflation över förväntan…men det är lugnt…

11 jun 2021


2021-06-11

Konsumentprisindex i USA steg på månadsbasis med 0,7% och på årsbasis med 5%. Det var över förväntan och vid en första anblick är det en hög siffra. Marknadens initiala reaktion (dumma algoritmer) gav också stigande räntor och fallande aktiekurser. Men vid en närmare anblick syns att ett stort bidrag kom från komponenter relaterade till att ekonomin håller på att öppnas upp – så som priset på flygbiljetter, vilka kan anses vara engångseffekter. Med detta föll också den 10-åriga statsobligationsräntan i USA tillbaka och aktiekurser började ticka uppåt. Breda S&P 500-index steg med 0,4% för att stänga på ett nytt all-time-high:

Techaktier tillhörde vinnarna. Denna sektor gynnas i större utsträckning av fallande räntor. Nasdaq avlutade handeln upp med 1,1% och stängde gapet. Momentum är positivt och stigande. Tidigare topp kan nu utmanas.

HYG, ett mått på riskvilja i företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, rör sig i samma riktning:

Som visas i graf nedan stängde den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan under MA100. Räntan fortsätter också ned genom Fibonacci 23,6 under pågående handel. Från ett tekniskt perspektiv finns en fortsatt nedsida med 1,4 procent som nästa nivå:

Med tilltagande riskvilja och lägre räntor är också utsikterna goda för aktiekurser att fortsätta stiga. S&P 500-terminen handlas dock svagt upp 0,1%.

Tungviktaren Apple orkade inte följa med marknaden upp och backade istället med 0,8%. Aktien gjorde förvisso ett försök att utmana MA50 och MA100 – men misslyckades. Detta är ett svaghetstecken. Det finns en risk för att aktien skall ner och åter testa MA200 som nu handlas runt 124,4 USD:

Amazon steg dock med 2,1% och stängde väl över MA50 och Fibonacci 38,2. Nästa nivå på uppsidan finns strax under 3 400 där Fibonacci 23,6 möter upp:

EUR/USD konsoliderar. I Europa backade både tyska DAX och svenska OMXS30-index. Nedan visas DAX som stängde under EMA9 men stöttas underifrån av MA20. Det är viktigt att MA20 håller:

Shanghaibörsen faller med 0,4%. Nikkei är upp 0,1%. På dagen makroagenda finns bland annat sentiment-index hos konsumenterna i Michigan, USA..


Makroagenda

Storbritannien: Industriproduktion april kl 8.00
Tyskland: Grossistpriser maj kl 8.00
Storbritannien: BNP april kl 8.00
HUI: Konjunkturrapport kl 8.00
Bundesbank: Halvårsvisa prognoser kl 8.30
Spanien: KPI (def) maj kl 9.00
SCB: Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv kl 9.30
Olja: IEA månadsrapport kl 10.00
Ryssland: Räntebesked kl 12.30
USA: Michiganindex (prel) juni kl 16.00

Företagshändelser

Bolagsrapporter: Svolder.


DISCLAIMER
Informationen på denna webbsajt baserar på vad utgivaren Carlsquare AB och CMC Markets bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera dess innehåll. Ingenting som skrivs på denna sajt eller nyhetsbrev ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks på dessa sidor är inte heller avsedda för någon enskild individ eller ska uppfattas som avsedd för någon enskild individ. Carlsquares AB ska inte göras ansvarig för några som helst förluster som orsakats av beslut fattade på grundval av information i detta brev eller på denna sajt. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Förändringar i utländska valuta kan påverka värdet, priset eller avkastningen på en investering som skett i utlandet eller i en utländsk valuta. Informationen på denna sajt eller kopior av innehållet får inte distribueras i USA eller Kanada eller till mottagare som är medborgare i USA eller Kanada vilka bryter mot restriktioner i amerikansk eller kanadensisk lag. Distribution av innehållet på dessa sidor till USA eller Kanada kan bryta mot dessa lagar.

 

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@