Mrkt BUZZ ecoclime

Mrkt BUZZ Ecoclime: Bra intäktsutväxling på senaste förvärvet

14 okt 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Ecoclime, 14 okt 2021


Ecoclime fortsätter att utveckla sina energi-effektiviseringstjänster för fastigheter. Detta sker genom lansering av en standardiserad molntjänst riktad mot fastighetsägare, vilket offentliggjordes den 23 september. Denna molntjänst är baserad på Ecoclimes dotterbolag SDC Fastighetsautomations IoT-plattform Optima. Effekt-topparna i fastighetens energiförbrukning reduceras genom prognosstyrning. Besparings-potentialen är mycket stor. Speciellt gäller det bostadsfastigheter där upp mot hälften av fastigheternas driftskostnader utgörs av uppvärmnings-kostnader. Detta är kopplat till fastigheternas marknads-värde som givet dagens låga avkastningskrav ger en multipelfaktor på omkring 25x det förbättrade driftnettot i ökat marknadsvärde räknat på en genomsnittlig bostadsfastighet.

Den 12 oktober meddelade Ecoclime att bolaget kommer att äga 90,1 procent i ett nystartat bolag, Team Wessman, med fokus på ett cirkulärt energikoncept omfattande geoenergi och spillenergiåtervinning, i vilket den nya molntjänsten rörande visualisering av energi-besparingar ingår. Detta nya samriskbolag har en budget på 25 miljoner kronor i omsättning och 2 miljoner kronor i rörelseresultat för helåret 2022. Den underliggande marknaden för bolagets tjänster i Sverige uppskattas vara värd 15 miljarder kronor. Minoritetsägarna i Team Wessman kommer att växla in sitt ägande i det nya bolaget mot nyemitterade B-aktier i Ecoclime under perioden från 2023 till 2028. Därefter blir Team Wessman ett helägt bolag i Ecoclime-koncernen.

Om vi jämför 20 miljoner kronor som är Team Wessmans intäktsmålsättning på rullande helår räknat från 12 oktober 2021 med Ecoclime-koncernens omsättning för perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2021 (exklusive aktiverat arbete) om 136,8 miljoner kronor, motsvarar det en omsättningsökning på cirka 15 procent. Det får sägas vara en fantastisk utväxling på de 7 miljoner kronor som Ecoclime väntas investera initialt i Team Wessman. Skulle Ecoclime lyckas med att hitta motsvarande förvärv för de återstående 174 miljoner kronor som bolaget hade i likvida medel per 30 juni 2021 skulle det lyfta koncernens omsättning med 500 miljoner kronor i årstakt (!) Det får samtidigt sägas vara ett teoretiskt räkneexempel. I praktiken- men fortfarande optimistiskt, räknat på p/e 6 ggr och 15 procent rörelsemarginal för målbolagen så skulle 174 miljoner kronor räcka till en omsättningsökning på 193 miljoner kronor räknat i årstakt. Det motsvarande ändå en dubbling jämfört med de 185 miljoner kronor exklusive aktiverat arbete som vi har som helårsprognos för Ecoclime-koncernen 2021. Så värdet av Ecoclimes kassa tycker vi är underskattat givet dagens förhållandevis låga börsvärde för koncernen.

Ecoclime-aktien har sedan 1 juli handlats inom ett intervall från som lägst 15,64 kronor till som högst 18,84 kronor. Sedan augusti har aktien konsoliderat i en neutral kilformation, vilket indikerar att aktien samlar energi för en större rörelse-uppåt eller nedåt.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development & Marketing

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@