Mrkt BUZZ hdw

Mrkt BUZZ H&D Wireless: Avtal med orderprognos om 300–500 MSEK

22 jun 2022

Läs hela kommentaren här:

HD Wireless Mrkt Buzz 22 Juni 2022


H&D Wireless (HDW) har ingått ett avtal med Avnet BV Europe, ett dotterbolag till börsnoterade Avnet Inc i USA. Avnet lägger också en ny order på 11 miljoner kronor. H&D Wireless höjer kontraktets uppskattade totala värde från 200 miljoner kronor till mellan 300 och 500 miljoner kronor. Denna höjning motsvarar mellan 29 öre och 1,30 kronor i motiverad kurs per H&D Wireless-aktie. Därmed inte sagt att Carlsquare kommer att höja sina intäktsprognoser på H&D Wireless fullt ut i linje med dessa estimat i samband med vår kv2-uppdatering i augusti.

H&D Wireless kommer att leverera produkter och tjänster inom trådlös kommunikation till Avnet Europe BV, ett företag som under perioden 1 januari-29 april 2022 lade order på cirka 4 miljoner kronor. Det som levereras av H&D Wireless är moduler, IoT-enheter och mjukvara till IoT-lösningar, Industri 4.0 samt trådlös multimedia. Tidigare har H&D Wireless levererat främst moduler till Avnet. Totalt har Avnet Europe hittills, inklusive den nu annonserade ordern på 11 miljoner kronor, lagt      order på 18,5 miljoner kronor för leverans under 2022 och 2023.

Detta är alltså det stora avtal som H&D Wireless flaggade för den 21 december 2021 när ett ”Memorandum of Understanding” hade ingåtts med motparten. Avnet Europe BV distribuerar elektroniska komponenter och lösningar inklusive programvara för IoT-applikationer. Koncernen med moderbolag i USA), Avnet Inc, omsatte motsvarande cirka 190 miljarder kronor 2021.

Det totala värdet av leveranser under den kommande femårsperioden uppskattas nu till 300–500 miljoner kronor av Avnet Europe och H&D Wireless. Tidigare har kontraktsvärdet estimerats till 200 miljoner kronor under fem år. Värdet av 100–300 miljoner kronor i ökad försäljning med 20–30% genomsnittlig rörelsemarginal (Carlsquares antagande) jämnt fördelat över en femårsperiod diskonterat med 15% kalkylränta motsvarar 67–302 miljoner kronor i ökat börsvärde i H&D Wireless eller från 29 öre till 1,30 kronor per aktie. Räknat på hela det av bolaget estimerade kontraktsvärdet, 300–500 miljoner kronor, talar vi i stället om 87 öre till 2,17 kronor i motiverat ökat aktievärde i H&D Wireless.

Men 300–500 miljoner kronor är mycket i förhållande till hittills lagda order på 18,5 miljoner kronor. Vi kommer sannolikt att revidera upp vår intäktsprognos på 28 miljoner kronor 2022 samt kanske även den på cirka 86 miljoner kronor 2023 i samband med kv2-uppdateringen efter den 26 augusti 2022. Men knappast fullt ut i linje med bolagens egen prognos för värdet av kontraktet med Avnet Europe.

H&D Wireless har annonserat att de kommer att ta in cirka 7 miljoner kronor via lån, en möjlighet att ta upp ytterligare lån (varav en del kan konverteras till H&D Wireless-aktier) samt nyemission av aktier och teckningsoptioner (som nu ligger i ”deep-in-the-money”). Likviditetstillskotten faller ut från juni 2022 (aktier och lån) till juni 2023 (teckningsoptionerna).  I kontraktet med Avnet ingår finansiellt och logistiskt stöd vid leveranser till högvolymkunder. 3 miljoner kronor utbetalas dessutom som förskott till H&D Wireless i juni 2022 i samband med att avtalet signeras. Vi har tidigare identifierat ett fortsatt finansieringsbehov för H&D Wireless på cirka 20 miljoner kronor. Detta minskar nu till uppskattningsvis 10–15 miljoner kronor.

H&D Wireless-aktien har utvecklats mycket starkt sedan vår senaste analysuppdatering gjordes den 2 maj, speciellt mot bakgrund av en i övrigt fallande Stockholmsbörs. Aktien har passerat vår riktkurs om 49 öre per aktie vid vår senaste analys-uppdatering. Men kursen ligger fortfarande inom det intervall på 69–99 öre per aktie som vi tog fram som motiverad aktiekurs om H&D Wireless skulle värderas som ett medianvärde av sig själva och tio andra IoT-bolag på Stockholmsbörsen.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bland annat information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Amelie Beier
Amelie Beier

Business Development

Telefon: +44 794 152 7337

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Kai Calli
Kai Calli

Associate

Telefon: +49 30 809 33 47 27

@

Bild av Alex Carré de Malberg
Alex Carré de Malberg

Managing Partner

Telefon: +33 7 81 23 2791

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Amanda Kavand
Amanda Kavand

Associate

Telefon: +46 73 0624773

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Assistant to CFO

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Johann Kühns
Johann Kühns

Associate

Telefon: +49 30 809 33 47 11

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Saman Mischler
Saman Mischler

Vice President

Telefon: +49 892554953-24

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Fredrik Nilsson
Fredrik Nilsson

Associate Equity Analyst

Telefon: +46 70 311 47 22

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Emanuel Onoszko
Emanuel Onoszko

Associate

Telefon: +46 763 20 66 12

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Senior Advisor

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Dennis Schober
Dennis Schober

Associate

Telefon: +49 89 2554953-28

@

Bild av Finn Sperber
Finn Sperber

Associate

Telefon: +49 40 300 836 26

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Berthold Stauffenberg
Berthold Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +33 6 8008 6786

@

Bild av Griffin Steele
Griffin Steele

Associate

Telefon: +44 7517 107 306

@

Bild av Robert Suhr
Robert Suhr

Associate

Telefon: +49 40 300836-27

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Anshul Tyagi
Anshul Tyagi

Associate

Telefon: +44 7721 664 737

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Mindaugas Yla
Mindaugas Yla

Associate

Telefon: +49 40 300 836-290

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Aobo Zhang
Aobo Zhang

Senior Associate

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@