Mrkt BUZZ NeoDynamics

Mrkt Buzz NeoDynamics: Kommentarer på kvartalsrapport 1 för 2021

20 maj 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ NeoDynamics, 20 maj 2021


Första försäljningen bokförd

Bolaget redovisade en nettoomsättning för första gången någonsin. Försäljningen låg på modesta 22 tusen kronor. Det bör röra sig om i storleksordningen 10-20 nålar, beroende på vilka modeller som köpts in, till en klinik. Flera hundra ingrepp per år utförs på de större klinikerna. NeoNavia har testats på ett tiotal kliniker, så försäljningen bör kunna öka under året givet en acceptans av produkterna. Det gäller samtidigt att ha respekt för att införsäljningen av en så komplex produkt tar viss tid, bland annat eftersom sjukhusen behöver utvärdera produkten. Bolaget avser att sälja in produkten bland annat genom:

  • Besök på sjukhus, som får låna och testa utrustningen
  • Workshops
  • Vetenskapliga konferenser
  • Kliniska prövningar

Det faktum att samhällen i Europa börjar öppnas upp till följd av att Covid-19-läget förbättras är positivt för bolaget. Det är viktigt att kunden fysiskt får prova NeoNavia.

I samband med att försäljningen inletts har bolaget börjat göra avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, som härrör från aktiverat arbete. Denna post var på minus 4,4 MSEK under kvartalet. Det är emellertid endast en bokföringspost som inte påverkar kassaflödet. För att få en bättre bild över bolagets verkliga utgifter redovisar vi nedan en justerad EBITDA (EBITDA rensad från aktiverat arbete) per kvartal från första kvartalet 2020. Det framgår att justerad EBITDA för det första kvartalet 2021 är i linje med det fjärde kvartalet 2020.

Justerad EBITDA kan ses som ett ungefärligt mått på ett normaliserat kassaflöde. Om vi antar att justerad EBITDA ligger kvar på minus 13,2 MSEK kommande kvartal så kommer kassan på 62,3 MSEK per 31 mars 2021 att räcka in i andra kvartalet 2022.

FDA-registrering på väg

Den viktigaste kommande milstolpen för NeoDynamics är FDA-registreringen av NeoNavia. Bolaget räknar nu med att lämna in ansökan efter sommaren vilket är en mindre justering av tidtabellen. FDA har fortsatt begränsad kapacitet att ta emot ansökningar på grund av Covid-relaterade ansökningar som belastar myndigheten. Även om FDA utlovar ett svar inom 90 dagar, så tar en FDA-ansökan i genomsnitt tio månader på grund av olika orsaker, exempelvis för att kompletteringar efterfrågas. Därför är kvaliteten på ansökan av yttersta vikt. NeoDynamics har haft lång tid att jobba med den och har varit i dialog med FDA under en längre period. Vi tror därför att det bör kunna gå snabbt när ansökan väl har lämnats in. Tidplanen för marknadsintroduktionen i USA är densamma som tidigare.

Arbetet med markören fortgår

I vår grundanalys nämnde vi Hologics uppköp av Somatex för 64 miljoner USD i början på 2020 (förväntad försäljning samma år var 13 miljoner USD). Somatex största tillgång var markören Tumark, se https://www.somatex.com/en/tissue-marking/. NeoDynamics håller på att utveckla en liknande produkt som ska synas betydligt bättre på ultraljud (och inte enbart på röntgen). Designen bör vara klar i slutet på året. Denna produkt tillsammans med Neoavia bör utgöra ett ännu mer attraktivt paket för en partner jämfört med enbart NeoNavia.

Händelser under perioden

Intressanta prekliniska resultat med Neonavia presenterades i mars. Ett vetenskapligt abstract baserat på dessa publicerades i maj. NeoDynamics nåltyp FlexiPulse gav vävnadsprover som vägde 299 procent mer än de som togs med BDs grovnålsinstrument Achieve. Det framgår tydligt från en bild i abstractet hur mycket större vävnadsproven med FlexiPulse faktiskt är:

Den kliniska prövningen COMPULSE som nu pågår i Storbritannien och ska rekrytera upp till 400 patienter ska analysera just andelen tillräckligt stora vävnadsprover för att ställa diagnos i jämförelse med grovnålsbiopsi (tillsammans med ett flertal sekundära mått). Baserat på de prekliniska resultaten ser det positivt ut för FlexiPulse på förhand.

I ett basscenario beräknade vi ett motiverat värde om 5,55 kronor innan den senaste kvartalsrapporten. Vi kommer att släppa nästa uppdatering av riktkursen efter halvårsrapporten. Läs den senaste analysuppdateringen här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikern Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Amelie Beier
Amelie Beier

Business Development

Telefon: +44 794 152 7337

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Kai Calli
Kai Calli

Associate

Telefon: +49 30 809 33 47 27

@

Bild av Alex Carré de Malberg
Alex Carré de Malberg

Managing Partner

Telefon: +33 7 81 23 2791

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Amanda Kavand
Amanda Kavand

Associate

Telefon: +46 73 0624773

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Assistant to CFO

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Johann Kühns
Johann Kühns

Associate

Telefon: +49 30 809 33 47 11

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Saman Mischler
Saman Mischler

Vice President

Telefon: +49 892554953-24

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Fredrik Nilsson
Fredrik Nilsson

Associate Equity Analyst

Telefon: +46 70 311 47 22

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Emanuel Onoszko
Emanuel Onoszko

Associate

Telefon: +46 763 20 66 12

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Senior Advisor

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Dennis Schober
Dennis Schober

Associate

Telefon: +49 89 2554953-28

@

Bild av Finn Sperber
Finn Sperber

Associate

Telefon: +49 40 300 836 26

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Berthold Stauffenberg
Berthold Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +33 6 8008 6786

@

Bild av Griffin Steele
Griffin Steele

Associate

Telefon: +44 7517 107 306

@

Bild av Robert Suhr
Robert Suhr

Associate

Telefon: +49 40 300836-27

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Anshul Tyagi
Anshul Tyagi

Associate

Telefon: +44 7721 664 737

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Mindaugas Yla
Mindaugas Yla

Associate

Telefon: +49 40 300 836-290

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Aobo Zhang
Aobo Zhang

Senior Associate

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@