Mrkt BUZZ SBB

Mrkt Buzz SBB Norden: Nytt kapital möjliggör fortsatt tillväxt

21 jul 2020

Läs hela kommentaren här: Mrkt BUZZ SBB 21 JULI 2020


Samhällsbyggnadsbolaget (”SBB” eller ”SBB i Norden”) offentliggjorde den 16 och 17 juli 2020 att bolaget genomför en emission av D-aktier värda 607 miljoner kronor samt vidare ett konvertibelt lån för 2,75 miljarder kronor. Emissionskursen för D-aktierna har fastställts till 28,50 kronor per aktie, där den årliga utdelningen uppgår till 2 kronor per D-aktie, motsvarande 7 procent direktavkastning.

Det konvertibla lånet kommer att konverteras till stamaktier i SBB senast den 24 juli 2023 (tvingande konvertering). Konverteringskursen har fastställts till som lägst 24,60 kronor och som högst 30,44 kronor per aktie. Den lägre kursen är lika med en placering av aktier som skedde för vissa konvertibelhavares räkning. Det totala antalet stamaktier innan emissionen i SBB var 1 268 092 596. Givet detta blir den maximala utspädningen 8,1 procent i stamaktien. Den minimala utspädningen givet att kursen utvecklas i enlighet med villkoren blir 6,7 procent.

En stor fördel med emissionen är att den stärker SBB:s kapitalbas. Det innebär både möjlighet för bolaget att nå en BBB+-rating, men även ett ökat utrymme för förvärv av nya fastigheter. Det kan handla om förvärv av befintliga samhällsfastigheter, men kanske minst lika sannolikt ny- eller ombyggnadsprojekt för en offentlig motpart (byggande av ålderdomshem, polishus eller annan offentlig byggnad) kopplat till långa hyreskontrakt. Med en genomsnittlig räntekostnad på 1,6 procent har SBB ett arbitrage på omkring 3 procent vid köp av befintliga fastigheter och uppskattningsvis mellan 6 och 8 procent vid genomförande av fastighetsutvecklings-projekt med långa hyreskontrakt. Vidare har bolaget fått högre värderingar om cirka 2,2 miljarder kronor på de senaste mycket långa hyreskontrakten med Laeringsverkstedet i Norge m.fl.. Nytt kapital ger alltså nödvändigt expansionsutrymme för att fortsätta tillväxten och därmed att driva aktien vidare uppåt.

Aktiekursen för SBB-aktien föll tillbaka i samband med offentliggörandet av emissionsvillkoren. Bland annat anses den årliga räntan på det konvertibla lånet om 7 procent som generös mot investerarna. Vi tycker dock förutom ovanstående om värdet av kapitaltillskott till bolaget och vad det ger möjlighet till, att emissionen sker till en kurs som överstiger aktuellt substansvärde i bolaget (20,2 kronor per stamaktie inräknat kommande värdeökningar under det närmaste året på nämnda långa hyreskontrakt). Emissionen görs också efter en tid av stark kursutveckling för SBB-aktien.

 

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@